De keerzijde van de keizer - Agave Kruijssen

'Karel de Grote moordenaar'
Door Bas Maliepaard

Trouw Boeken, 15 september 2012

Vorige

Historische jeugdromans leunen meestal op avontuur: de jonge hoofdpersoon is getuige van spectaculaire gebeurtenissen en speelt daarin vaak een belangrijke rol. Agave Kruijssen wijkt af van dat standaardrecept en vat ook een taaier onderdeel van de geschiedschrijving bij de horens: de politiek.

‘De keerzijde van de keizer’ gaat niet alleen over de huiveringwekkende veldslagen die Karel de Grote voerde, of over de romantische ontwikkelingen aan het hof. Je raakt ook grondig ingevoerd in het politieke schaakspel van die tijd en de manier waarop de legendarische vorst zijn rijk bestierde. Die aanpak levert een lijvige roman op met beduidend meer diepgang dan het gemiddelde historische jeugdboek.

Ook de invalshoek is verrassend. Kruijssen bezingt niet alleen de heldhaftigheid van de keizer, ze wil ook zijn ‘keerzijde’ blootleggen.

Hoofdpersoon Theoderic is de jongste bastaardzoon van Frankische Karel en diens Saksische minnares Ethelinde. Uit angst voor Karels opvolger Lodewijk, zijn moeder en zoon na Karels dood jaren geleden naar Friesland gevlucht. Maar nu Theoderic een jongeman is geworden, stuurt Ethelinde hem naar het hof om Lodewijk te vermoorden. Waarom ze hem dood wenst, is Theoderic onduidelijk, maar hij gehoorzaamt en trekt als Tjerk de Fries naar Aken.

Hij meldt zich bij de hofschool, maar wordt meteen weer op pad gestuurd om over wijlen keizer Karel verhalen te verzamelen die niet in de annalen terug te vinden zijn, ten behoeve van zijn biografie of 'Vita'. Zo ontmoet de jongen zijn oudere halfzus Berthe en uiteindelijk ook de beroemde vazal Elegast.

Uit hun woorden doemt een minder rooskleurig beeld van Karel op: dat van een 'Saksenslachter', een overmoedige heerser die zichzelf zag als Gods leenman op aarde. Als het Zwaard Gods, trok hij plunderend en moordend door het land van de Saksen om die weerspannige heidenen te kerstenen. Hij roofde kinderen en liet op een zeker moment 4500 ongewapende Saksen onthoofden.

In beeldende taal weeft Kruijssen historische feiten en sagen als 'Karel ende Elegast' en 'De vier Heemskinderen' tot een prachtig rijk en genuanceerd portret van de keizer. Theoderic zelf krijgt minder profiel en zijn eigenlijke opdracht, de moord, raakt te veel op de achtergrond. Uiteindelijk wordt die verhaallijn ook iets te makkelijk afgehecht. Maar als moderne ‘Vita Karoli Magni’ voor de jeugd, staat dit boek als een huis.
 
Agave Kruijssen: De keerzijde van de keizer.Lannoo, Tielt. ISBN 9789401401708; 400 blz. € 16,99. Vanaf 13 jaar.

Lees ook de recensies over andere boeken van Agave Kruijssen:

 

© Bas Maliepaard 2023 | Disclaimer | Ontwerp - pmsmt