Ferguut - Ingrid Biesheuvel

'Boerenzoon wordt Ridder van de Ronde Tafel'
Door Bas Maliepaard

Trouw Boeken, 24 januari 2015

Vorige

“Als een wilde maaide hij met zijn zwaard om zich heen. Dat kostte de eerste aanvaller meteen zijn hoofd. (...) Bij de tweede hakte Ferguut met één klap zijn voet af, de derde moest allebei zijn handen missen.”

De Middelnederlandse Arthurroman ‘Ferguut’ is niet voor watjes. Boerenzoon Ferguut meldt zich aan het hof van koning Arthur, omdat hij Ridder van de Ronde Tafel wil worden. De hofmaarschalk ziet weinig in zo’n pummel. Maar ridder Walewein neemt het voor hem op en koning Arthur geeft Ferguut daarop het voordeel van de twijfel.

Ferguut moet zich bewijzen door de kwaadaardige Zwarte Ridder te verslaan. Als dat is gelukt, wil hij de mooie jonkvrouw Galiëne bezoeken, die kort daarvoor de liefde aan hem heeft verklaard. Maar zij blijkt spoorloos verdwenen.

Tijdens zijn lange zoektocht naar Galiëne neemt Ferguut het op tegen struik- en zeerovers, een wanstaltige dwerg, een draak en twee reuzen. Die bloedige gevechten verlopen vaak weinig geloofwaardig - antiheld Ferguut is onoverwinnelijk! - en zijn daardoor eerder grappig dan spannend.

Maar die humor is ook kenmerkend voor het origineel, schrijft hoogleraar Frits van Oostrom in zijn voorwoord. Het oorspronkelijke verhaal komt vermoedelijk uit Schotland, werd rond 1200 voor het eerst in het Oudfrans opgetekend en in de dertiende eeuw door een onbekende Nederlandse dichter opnieuw in rijmende verzen gevat.

Ingrid Biesheuvel kiest voor nuchter proza, met een behoorlijk hoog tempo. Meer kalmte en aandacht voor details, hadden het verhaal sappiger kunnen maken. En in een bewerking voor kinderen klinkt dit te plechtstatig: "Uiteindelijk moest het witte hert het onderspit delven" of "Nu kon Perceval op zijn hoorn blazen, driemaal, ten teken dat de prooi gevangen was."

De originele roman is destijds mooi vormgegeven, maar niet geïllustreerd. John Rabou, gewezen ‘Opperhoftekenmeester’ van het themapark Land van Ooit, maakt dat meer dan goed in deze verzorgde uitgave (leeslint, stofomslag om linnen kaft met goudopdruk). Zijn kleurrijke tekeningen zijn geïnspireerd op middeleeuwste kunst, barsten van de actie en zitten vol cartooneske grapjes. Wel vallen vreemde continuïteitsfouten op. Zo krimpt Arturs neus en verandert zijn baard van kleur, net als het haar van Ferguut en de ogen van Galiëne.
 
Ingrid Biesheuvel: Ferguut, de ridder met het witte schild. Ill. John Rabou. De Vier Windstreken, Rijswijk. 81 blz. € 19,95 (na 31 januari € 24,50). Vanaf 9 jaar.

 

© Bas Maliepaard 2021 | Disclaimer | Ontwerp - pmsmt