Tjibbe Tjabbes' wereldreis - Harm de Jonge

'Prof. Tjabbes ontdekt de mooiste dieren'
Door Bas Maliepaard

Trouw boeken, 25 oktober 2008

Vorige

In de nacht van 12 oktober 1991 raast een orkaan over het eiland Taratawi, voor de oostkust van Borneo. Een paar dagen later ontdekken vissers een scheepswrak dat door de storm is blootgelegd. ,,Merkwaardig was dat rondom het schip zuilen stonden (...) Alsof het wrak tentoongesteld was in een oude tempel zonder dak."

Onderzoek wijst uit dat de zuilen botten zijn van een reusachtig dier en dat het schip in 1774 onder gezag van kapitein Horzelkaak uit Enkhuizen vertrok. Het blijft een raadsel wat ermee gebeurd is, tot er in 2007 bij de bouw van een strandhotel op Taratawi een kistje wordt opgegraven. Daarin vindt men het 'Journael' van de Leidse professor Tjibbe Tjabbes, die twee jaar met Horzelkaak over de wereld reisde. Ook zijn onvoltooide manuscript 'Het Handtboeck Uijtsonderlijcke Beesten van het Aertrijck' zit in het kistje.

Deze belangwekkende archeologische vondst had vorig jaar met gemak de televisiejournaals kunnen halen. Ware het niet dat niemand ooit gehoord heeft van professor Tjabbes en Taratawi niet bestaat. Het verhaal is met groot, leesbaar plezier verzonnen door Harm de Jonge. Hij baseerde Tjabbes' avontuur losjes op het Bijbelverhaal over Noach en de reis die Darwin in de negentiende eeuw maakte met het zeilschip 'De Beagle'.

De Amsterdamse kooplieden Deodaat en Gotfried Panhuijs-Breskens sturen Tjabbes de wereld in om dieren te verzamelen voor de Ark die zij in opdracht van God zelf bouwen. De Heer is aan hen verschenen en heeft een tweede zondvloed aangekondigd. Tjabbes komt de mooiste dieren op het spoor, zoals de pantsergloep en de zingende wrattenbeer. Over elk dier schrijft hij een prachtig lemma, compleet met tekening van de meereizende Fiel Venius. Tjabbes' dagboek beschrijft het heimwee naar zijn geliefde, zijn bewondering voor de weerbarstige kapitein, de ontberingen onderweg en de gevaarlijke Blauwe Zeestier die het schip overal lijkt te volgen...

De Jonge presenteert zijn zogenaamde onderzoek naar de reis zo levensecht, dat je toch begint te twijfelen of het misschien deels waargebeurd is. En dat is precies wat hij beoogt, blijkt uit het motto, vrij naar Multatuli: ,,Niets in dit boek is waar en zelfs dat is niet waar." Juist daarom is dit zo'n verrukkelijk verhaal.

Lees ook de recensies van andere boeken van Harm de Jonge:

Lees ook het interview met Harm de Jonge uit Trouw:
 

© Bas Maliepaard 2021 | Disclaimer | Ontwerp - pmsmt